Laatste nieuws

Samenwerking Na de oorlog en stichting Oorlogsverhalen

Juni 2018: Na de oorlog en stichting Oorlogsverhalen gaan een samenwerking aan op het gebied van onderwijs. Stichting Oorlogsverhalen is een stichting die als doel heeft om 'een centrale voor iedereen toegankelijke digitale databank van Nederlandse oorlogsverhalen' te zijn.In de nabije toekomst wordt onderzocht hoe film als medium en een live vertelling elkaar kunnen versterken op een organische manier. Dat doen we door het verhaal van een gastspreker samen met een tekstschrijver, een regisseur en een filmmaker gezamenlijk te maken. Wordt vervolgd...

Ik wil een gastspreker

Waarom een gastspreker?
Een gastspreker vertelt zijn persoonlijke verhaal aan leerlingen en volwassenen. De impact van een persoonlijk verhaal dat live wordt verteld, is een onmisbare aanvulling op de geschiedenismethode. Interactie en dialoog met de leerlingen is daarbij de leidraad. Maar we willen ook verrassen, emotioneren of wakker schudden. De intentie van de gastspreker is om de leerlingen zelfstandig te laten denken over o.a. oorlog, vooroordelen, racisme en antisemitisme. We zoeken bij elke aanvraag de juiste gastspreker.

Quote

‘Ik vind het moeilijk om de geschiedenis van de Holocaust te vertellen. Ik zie dat een flink aantal kinderen zich er weinig bij kan voorstellen. Deels omdat grootouders er niet meer zijn en er weinig tot niets meer wordt verteld. Maar ook bij de kinderen met andere culturele achtergronden zie ik dat de WOII en de Holocaust weinig zegt.’

Oplossing

Een gastspreker die een persoonlijk verhaal vertelt van zijn of haar familie die WO2 of een andere genocide heeft meegemaakt, maakt de geschiedenis levend. In het nagesprek met de gastspreker vindt er ook nog de nodige interactie met de leerlingen plaats.

Quote

‘Ik merk als docent dat ik het soms lastig vind om het Midden-Oosten conflict te behandelen. De emoties onder mijn leerlingen uit vmbo 3 en havo 3 lopen soms hoog op en de nuancering is af en toe ver te zoeken. Ik wil graag een open discussie voeren met mijn leerlingen, maar hoe?

Oplossing

Wij hebben een project in ons aanbod waarin twee jonge docenten (Joods en islamitisch) gezamenlijk in drie blokuren de geschiedenis van WOII en het Midden-Oosten behandelen. De verbanden die zij leggen i.r.t. hun persoonlijke verhalen maken dat een open discussie mogelijk wordt in de klas.

WAAR BESTAAT DE GASTLES UIT?

De gastles is een persoonlijk verhaal en kan – al naar gelang de keuze van de gastspreker – eventueel met behulp van media en literaire/theatrale/beeldende/muzikale elementen worden verteld. Aansluitend vindt er gesprek plaats, waarin vragen kunnen worden gesteld en discussie kan plaatsvinden. Het persoonlijke verhaal duurt ongeveer 25 minuten. Aansluitend duurt het nagesprek ongeveer 30 minuten, maar kan ook langer duren wanneer een een dialoog met de leerlingen over vooroordelen, racisme en antisemitisme is gewenst.

DOELGROEP
De gastles is geschikt voor het basisonderwijs (groep 7 en 8), voortgezet onderwijs, mbo, hbo, universiteiten en themabijeenkomsten.

Een kleine greep uit onze huidige gastsprekers:

Leonie Cramwinckel-Bloch

WO2 – Joods – onderduik

Jessica van Leeuwen

WO2 – Dwangarbeid – Literaire gastles

Deborah Lens

WO2 – Joods – Theatrale gastles

John Melkman

WO2 – Joods – concentratiekamp / onderduik

Mirjam van der Span

WO2 – Joods – onderduik

Salman Taleie

Iraans – soefi – theatrale gastles

Aviva Witt

WO2 – Joods – onderduik

 

Gastsprekers in opleiding:

Daniël Beaupain

Daniel Beaupain heeft Joodse overgrootouders en een soefitische oma die trouwde met een Indo-Europese man. Maar ook een Protestants-christelijke oma die een kerk bovenop haar woning bouwde. En zelf ging hij naar een katholieke school. Subsidieprocedure gestart.

Erwin Brugmans

Erwin vertelt over zijn moeder die Auschwitz heeft overleefd en over de experimenten die zij in blok 10 heeft ondergaan. Maar ook over de macabere humor en vriendschap in het kamp. Subsidieprocedure gestart.

Robert Duizend

Robert speelt op de viool van zijn vader. Hij vertelt hoe zijn vader Bergen-Belsen heeft overleefd, waarbij de trein als een rode draad door zijn verhaal loopt. Subsidietraject gestart.

Daniella Zwaaf

Via de ‘vraagmuur’ kom je alles te weten over Daniella haar opa Abraham Zwaaf die Auschwitz overleefde en oma Becca die was ondergedoken. Subsidieprocedure gestart.

Reviews

NA DE OORLOG gelooft niet in voorgedrukte evaluatieformulieren. Professionals zoals leerkrachten en docenten zijn uitermate goed in het verwoorden van hun reactie. Vandaar dat wij hen gewoon vragen om 'uit het hart' aan te geven wat er goed was en waar er zaken kunnen worden verbeterd.

''Het was echt heel bijzonder! Ze vertelde het verhaal zó goed! Leonie heeft echt talent voor vertellen.
En ook de platen en de tijdlijn erbij, waren voor de kinderen prettig tijdens het luisteren.
En je merkte dat het verhaal Leonie ook aangreep, omdat ze het verhaal van haar eigen familie
vertelde. En dat is voor de luisteraars ook aangrijpend!
De kinderen waren muisstil aan het luisteren.
Ik sta volgend jaar niet meer voor groep 8, maar ik weet zeker dat mijn opvolger ook geïnteresseerd
is in een gastles. En ook de leerkracht van groep 7....!
Hartelijk dank voor het onder de aandacht brengen van deze stichting!''

Anna Geene - Rehobotschool - Leiden

'' Het was fantastisch. Wat een doorleefd verhaal! En wat goed en duidelijk gebracht. Complimenten. (Heb ik ook tegen Salman en Jeroen gezegd.) De kinderen hebben ademloos geluisterd, stelden hele mooie vragen en waren na afloop heel enthousiast. 
Jij ook heel hartelijk bedankt. Ik ben heel blij dat ik hieraan meegedaan heb.''

Ferry van der Wijk - de Ridderslag - Gouda

Ik word gastspreker

Zo werkt het
  • Je neemt telefonisch, per mail of via WhatsApp contact met ons op.

  • Je krijgt globale informatie. De bijdrage van Na de oorlog en ook jouw bijdrage in het geheel komt aan bod. Lijkt het je wat, dan maken we een afspraak.

  • Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, vertellen wij uitgebreid hoe het verder gaat en vertel jij je persoonlijke verhaal. Als er een match is…

  • Dan gaan wij gezamenlijk het verhaal schrijven.

  • Wanneer het verhaal klaar is, gaan we repeteren met onze coach en oefenen in het voeren van een groepsgesprek/ discussie. Daarbij gaan we niet toneelspelen, maar we leren je wel hoe je een verhaal goed kunt vertellen!

  • Vervolgens ga je enkele try-outs doen op scholen.

  • Aan het werk! Op basis van een vrijwilligersovereenkomst en een VOG ga je een x-aantal gastlessen geven op scholen die wij voor je regelen in de stad/regio die jij kiest. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.


Jeroen van der Heijden: onze tekstschrijver/regisseur

In 2011 afgestudeerd aan ArtEz Hogeschool voor de Kunsten als theaterdocent. Hij maakt met simpele middelen en combineert tekst en beeld op dynamische wijze. Verbeelding en humor staan centraal in zijn werk als theatermaker en docent. Jeroen maakt onderdeel uit van ‘Theater na de Dam’ en heeft inmiddels vier jaar voorstellingen voor en door jongeren gemaakt rond het thema WO2. Zijn sterke punt is dat hij ervaring heeft in het betrekken van kinderen en jongeren bij het thema oorlog die daar van huis niet mee in aanraking komen. Zijn eerste vraag aan iedere gastspreker: ‘Wat wil JIJ graag vertellen?’


Wat moet je kunnen?

Als naoorlogse generatie een geschiedenis hebben in relatie tot WO2 (o.a. Joods, Indisch, verzet, Roma en Sinti, NSB) of een andere genocide.

Niet bang zijn om in het openbaar te spreken voor groepen. Ervaring is niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen!

Hart voor kinderen, jongeren en onderwijs hebben!

JA? Doen: Er gaat niets boven de kracht van het persoonlijke verhaal!
Stuur je aanmelding naar Deborah Lens info@nadeoorlog.nl 

Ik wil een project

Midden-Oosten: zet je bril eens af! (werktitel)

Wil jij praktische hulp als docent om het Midden-Oosten conflict te behandelen in relatie tot de huidige ontwikkelingen rondom de Arabische lente en IS in de klas? Dan is dit project een oplossing.
Dit project zet twee ervaren jonge docenten (Joods en islamitisch) voor de klas om in drie blokuren het Midden-Oosten conflict vanuit elkaars perspectief te behandelen. Baruch en Kamal zijn vrienden, maar dat betekent niet dat zij het altijd voor 100% met elkaar eens zijn. Wel kunnen zij met respect naar elkaars standpunten luisteren. Hun persoonlijke verhalen nemen zij ook mee in de lessen, evenals de rol van de media en de daarbij behorende beeldvorming.
Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van discriminatie en antisemitisme. Maar ook het bevorderen van burgerschap, verdraagzaamheid, inzicht in de rechtsstaat en respect voor de democratie.
Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door de Respect Education Foundation.

Baruch en Kamal zijn zo goed op elkaar ingespeeld, omdat ze al jaren met elkaar samenwerken. Hierdoor ontstaat een open sfeer, waardoor een goede discussie mogelijk is. Het project is bedoeld voor het basisonderwijs (groep 8), vmbo, havo/vwo en mbo.

Image Image

Over ons

NA DE OORLOG is een vrijwilligersstichting. Zowel de gastsprekers als de coördinator werken volledig vrijwillig. Betaalde krachten worden alleen freelance ingehuurd zoals een tekstschrijver, regisseur, vormgever enz.

Het ontstaan
De directe aanleiding om deze stichting op te richten, is het gegeven dat ooggetuigen langzamerhand uitsterven of niet meer in staat is om gastlessen te geven. Daarnaast is de huidige maatschappelijke situatie waarin racisme en antisemitisme aan de orde van de dag is de tweede aanleiding. Daar komt bij dat WO2 of andere genocides steeds verder van kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond af staan. Met een persoonlijk verhaal trigger je dan de emotie.
Persoonlijk was er de aanleiding dat ik van een collega op mijn werk een spotprent kreeg overhandigd. Tijd voor de naoorlogse generatie om aan het werk te gaan!

Het nut en de noodzaak in cijfers

Naar schatting worden er in Nederland door merendeels eerste generatie gastsprekers ongeveer 1800 gastlessen over WO2 gegeven. Hiermee worden ruim 42.000 leerlingen bereikt. Er bevinden zich in Nederland volgens de cijfers van het CBS 576.336 leerlingen in leerjaar 7 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. 

Ongeveer
0
gastlessen
Bereik
0
leerlingen
er zijn
0
leerlingen

Werk aan de winkel dus voor de naoorlogse generatie van NA DE OORLOG!

Visie

Als wij naar de wereld om ons heen kijken, zijn momenteel de termen polarisatie, antisemitisme en racisme van toepassing. In onze visie helpt de kracht van het persoonlijke verhaal om deze polarisatie tegen te gaan en meer begrip en inleving te kweken voor mensen die anders denken dan jijzelf.

Missie

Ons doel is om d.m.v. persoonlijke verhalen over genocides antisemitisme, racisme en discriminatie aan de orde te stellen. Denken en handelen vanuit het belang van het onderwijs is het uitgangspunt om het persoonlijke verhaal vorm te geven. Een combinatie van ‘kijken naar’, ‘zelf doen’ en ‘reflecteren op’ vormt de basis voor al onze activiteiten.

Partners en fondsen

logos sponsoring I witness in de school
Draag jij NA DE OORLOG ook een warm hart toe?

Nieuwsbrief

Downloads


Contact

Voor vragen stuur een email naar info@nadeoorlog.nl 
BEL OF APP NAAR 06-26168301, DEBORAH LENS, COÖRDINATOR (VRIJWILLIG).
Voor het aanvragen van een gastles vul onderstaand formulier in.
Aanvraagformulier gastspreker / project

* = verplicht

Naam gewenste gastspreker / project *


Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden *

Bestuur
S. Voogt, voorzitter
R. van Gorcum, penningmeester
J. Vincent, secretaris
Het bestuur is onbezoldigd.
⇓ Jaarverslag 2017 
⇓ Algemene voorwaarden
⇓ privacyreglement 
⇓ Beleidsplan 2016-2020

KVK en RSIN
St. Gastsprekers Oorlogen
Gastspreker WOII tweede generatie
KVK 66579856/65569911
RSIN 856617404/856166169
IBAN: NL 22 BUNQ 2290619167

Commissie van Aanbeveling
R. Anthonio
R. Cohen
I. Vijzelman