Advies aan overheid en scholen

Is er een incident rond antisemitisme in de klas of vind je het gezien
de omstandigheden lastig om over de Holocaust,  de geschiedenis van antisemitisme of islamofobie te praten? En zie je dat conflicten uit het buitenland in de klas worden geïmporteerd?  

Na de Oorlog is hierin een partner om zowel advies te geven als tot praktische

oplossingen te komen. Zowel met leerlingen als met leerkrachten/docenten.

We hebben hiervoor diverse instrumenten, zoals projecten, workshops en gastlessen.

De kracht zit hem vaak in de combinatie.  

Voel je vrij om met ons van gedachten te wisselen. Ons netwerk is groot
op dit vlak en we helpen je graag!

Ik wil een workshop

Uitsluiting, polarisatie en antisemitisme:
zet je bril eens af!

Vind jij als leerkracht/docent het lastig om het gesprek over antisemitisme te voeren met je groep/klas? Anne-Maria van Hilst komt een open gesprek voeren en schuwt daarbij niet om alle vooroordelen tegen joden te benoemen en te ontkrachten. Er is ruimte voor ieders mening, mits men elkaar respecteert. Deze workshop is een verdieping op een gastles van onze gastsprekers. Doelgroep: basisonderwijs (vanaf groep 7) en voorgezet onderwijs

Duur: 60 minuten 

Kosten: €70,00, ex reiskosten
Doelgroep: po/vo/mbo/hbo (alleen in combinatie met een gastles)