nieuws

In 'Vijf vragen aan' willen wij jou laten kennismaken met onze gastsprekers. Wat beweegt hen om hun verhaal te delen en wat zijn hun obstakels en bijzondere momenten die zij tegenkomen?


Aviva's oma was met een Joodse man getrouwd en hij werd vlak voor het einde van de oorlog vermoord. Frank Polak, de oom van Aviva, schreef het boek 'Wie trouwt er nou met een Jood'. In navolging van hem vertelt Aviva als gastspreker bij NA DE OORLOG het verhaal van haar oma ten tijde van de oorlog.Waarom wil jij jouw verhaal delen?

Jammer genoeg heb ik het gevoel dat het nog steeds nodig is dat dit soort verhalen verteld worden. De oudere generaties zijn veelal goed op de hoogte, maar kinderen krijgen tegenwoordig niet veel meer mee dan wat er in de geschiedenisboeken staat. Het is aan mij en aan andere gastsprekers om dit stukje geschiedenis nader toe te lichten. Ons persoonlijke verhaal triggert de verbeelding en roept emotie op.


Mensen denken soms dat de oorlog is afgelopen toen Nederland in 1945 bevrijd werd

Wat is voor jou de grootste uitdaging als gastspreker?

Ik heb inmiddels het verhaal over mijn oma ruim zestig keer verteld aan verschillende klassen. Het verhaal is iedere keer hetzelfde, maar de hele ervaring en de nagesprekken met de leerlingen maken het keer op keer weer een unieke gastles. Het belangrijkste en ook meteen de grootste uitdaging vind ik om kinderen te laten inzien dat de oorlog niet stopt bij degenen die de oorlog ook daadwerkelijk hebben meegemaakt. Dit dendert nog generaties lang door en dat is soms moeilijk om duidelijk te maken aan de veelal jonge leerlingen die ik voor mij heb.


Welke ervaring als gastspreker zal jou altijd bijblijven?

In Heemstede was een vrouw aangeschoven bij een gastles, omdat zij nieuwsgierig was naar mijn verhaal. Na afloop was zij zichtbaar ontroerd. Ik vergeet soms wat voor impact het verhaal heeft, maar het is goed dat ik er soms aan herinnerd word. Uiteraard blijft het ook voor mij emotioneel, maar na het regelmatig verteld te hebben, heb ik een zekere afstand voor mijzelf gecreëerd.

Een ander moment dat mij altijd zal bijblijven is toen ik een groot applaus kreeg na afloop van mijn les en de vraag kreeg of ik de volgende dag terug kon komen.


Ik kreeg een groot applaus en de vraag of ik morgen terug kon komen

Wat heb je over jezelf geleerd tijdens het traject bij NA DE OORLOG?

Mensen denken soms dat de oorlog is afgelopen toen Nederland in 1945 bevrijd werd. Zeker sinds het moment dat ik in mijn eigen familieverhaal ben gedoken, realiseer ik mij dat de oorlog generaties lang doorleeft. Ook nu nog. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om het verhaal van mijn oma, maar ook andere verhalen uit de oorlog, levend te houden.


Wat is het mooiste advies dat jij ooit hebt gekregen?

Eén van de meest gestelde vragen die je als kind krijgt is 'Wat wil je later worden als je groot bent?'. Eindelijk kan ik hier antwoord op geven. Ik vind het een geschenk dat ik als naoorlogse gastspreker dit verhaal mag vertellen. Als ik maar één kind kan raken tijdens een gastles, heb ik mijn doel al bereikt.


Het Mondriaan Fonds heeft een donatie gedaan voor training op het nagesprek. Bij NA DE OORLOG is het belangrijk om niet enkel ons eigen verhaal te doen, maar om juist ook het gesprek aan te gaan met de groep en een link te leggen met het heden. In samenwerking met het Anne Frank Huis gaan wij onze gastsprekers hier nóg beter voor opleiden. Door een goed nagesprek komen gastspreker en klas dichterbij elkaar en is er ruimte om ook thema's uit hun eigen belevingswereld te bespreken.

In 'Vijf vragen aan' willen wij jou laten kennismaken met onze gastsprekers. Wat beweegt hen om hun verhaal te delen en wat zijn hun obstakels en bijzondere momenten die zij tegenkomen?


Robert vertelt het verhaal van zijn ouders en begeleidt zichzelf op de viool van zijn vader. Ook leest hij fragmenten voor uit het dagboek van zijn moeder. Zijn Joodse ouders spraken regelmatig over hun ervaringen in de oorlog. Het treintransport van zijn vader van Bergen-Belsen naar Tröbitz bleef niet onbesproken. Ondanks alles wat hij in de oorlog heeft meegemaakt, is de liefde voor treinen altijd gebleven en heeft hij zijn passie doorgegeven aan Robert. Voor veel Joden hebben treinen na de oorlog iets negatiefs gekregen, maar niet voor hem. Hij is trots dat zijn jongensdroom is uitgekomen en treinmachinist is geworden.


Waarom wil jij jouw verhaal delen?

Ik vind het belangrijk om het verhaal van mijn ouders door te geven aan volgende generaties. Oorlogsverhalen die nooit eerder in de openbaarheid zijn gebracht. Het intense verdriet dat ik altijd bij mijn ouders heb gezien, zit nu in mij. Het is ook voelbaar tijdens mijn gastles, dat maakt het niet alleen moeilijk maar ook erg persoonlijk. Wat mijn ouders hebben meegemaakt, laat zien waar antisemitisme en discriminatie toe kunnen leiden. Ook nu nog.


Het intense verdriet van mijn ouders zit nu in mij

Wat is voor jou de grootste uitdaging als gastspreker?

Over het algemeen hebben leerlingen een korte spanningsboog en het is een uitdaging om hun aandacht van A tot Z vast te houden. Door mijn vioolspel krijgt het verhaal een extra dimensie en lijkt het of de leerlingen onderdeel zijn van een soort film. Overigens praat ik niet alleen over het verleden, maar tijdens het nagesprek probeer ik het verhaal juist ook naar hun belevingswereld te halen. En dan wordt duidelijk welk gedrag je zelf vertoond, wat uitsluiting voor jou kan betekenen.


Welke ervaring als gastspreker zal jou altijd bijblijven?

Voor iedereen komt een verhaal over de oorlog anders binnen. Sommige kinderen kunnen zich er maar weinig bij voorstellen, omdat het een ver-van-hun-bed-show is. Een tijdje geleden zei een jongetje na afloop van mijn gastles dat het hem weinig deed. Hij voelde er niets bij. Ik probeerde het verhaal daarom dichterbij te halen. Het jongetje droeg een rood brilletje. "Stel je voor," zei ik, "dat alle mensen met een rode bril opeens zonder reden worden opgepakt en uiteindelijk worden vermoord." Ik hoefde het niet te vragen, ik zag het al: hij begreep het.


Door mijn vioolspel lijkt het alsof de kinderen onderdeel zijn van een soort film

Wat heb je over jezelf geleerd tijdens het traject bij NA DE OORLOG?

Na afloop van mijn verhaal krijg ik wel eens de opmerking dat ik goed met mijn emoties overweg kan gaan. Als gastspreker heb ik geleerd dat het belangrijk is om zelfverzekerd voor de groep te staan, maar dat betekent niet dat ik er zonder emoties sta. Natuurlijk wordt het mij soms te veel, maar dat mag ook.


Wat is het mooiste advies dat jij ooit hebt gekregen?

Mijn ouders zijn er niet meer, maar ik breng ze weer een beetje tot leven door hun verhaal door te vertellen. Uit de narigheid van wat mijn ouders hebben meegemaakt, probeer ik ook iets positiefs te halen en dat geef ik graag mee aan de groep die ik voor me heb.

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

Bestuur

Voorzitter: S. Voogt

Penningmeester: I. Vijzelman

Secretaris: J. Vincent

Raadgevers:

J. Cohen

© 2020 NA DE OORLOG