Image

Gastlessen

Waarom een gastspreker in de klas?

Een gastspreker vertelt zijn persoonlijke verhaal aan leerlingen op scholen en aan volwassenen, zoals ouders, bij instellingen of bedrijven. De impact van een persoonlijk verhaal, dat live wordt verteld, is een onmisbare aanvulling op de geschiedenismethode. Interactie en dialoog met de kijker/luisteraar is daarbij de leidraad. Maar we willen ook verrassen, emotioneren, schuren, verbinden of wakker schudden en anderen aan het denken zetten. De intentie van de gastspreker is om de aanwezigen zelfstandig te laten denken over o.a. oorlog, vooroordelen, racisme en antisemitisme. We zoeken bij elke aanvraag de juiste gastspreker!

Quote

‘Ik vind het moeilijk om de geschiedenis van de Holocaust te vertellen. Ik zie dat een flink aantal kinderen zich er weinig bij kan voorstellen. Deels omdat grootouders er niet meer zijn en er weinig tot niets meer wordt verteld. Maar ook bij de kinderen met andere culturele achtergronden zie ik dat de WO2 en de Holocaust weinig zegt.’

Oplossing

Een gastspreker die een persoonlijk verhaal vertelt van zijn of haar familie die WO2 of een andere genocide heeft meegemaakt, maakt de geschiedenis levend. In het nagesprek met de gastspreker vindt er ook nog de nodige interactie met de leerlingen plaats.

Quote

‘Ik merk als docent dat ik het soms lastig vind om het Midden-Oosten conflict te behandelen. De emoties onder mijn leerlingen uit vmbo 3 en havo 3 lopen soms hoog op en de nuancering is af en toe ver te zoeken. Antisemitisme en islamofobie ligt op de loer. Ik wil graag een open discussie voeren met mijn leerlingen, maar hoe?’

Oplossing

Een gastspreker die een persoonlijk verhaal vertelt van zijn of haar familie die WO2 of een andere genocide heeft meegemaakt, maakt de geschiedenis levend. In het nagesprek met de gastspreker vindt er ook nog de nodige interactie met de leerlingen plaats.

Kosten

De kosten van een gastles bedragen minimaal voor het basisonderwijs €47,50 per groep en per gastles, exclusief reiskosten ad €0,29 per kilometer en inclusief lesmateriaal. Voor het voortgezet onderwijs berekenen wij vanaf €55,00 per klas en per gastles exclusief reiskosten ad €0,29 per kilometer en inclusief lesmateriaal. Zie voor exacte kosten ons gastsprekersoverzicht.

Waar bestaat de gastles uit?

De gastles is een persoonlijk verhaal en kan – al naar gelang de keuze van de gastspreker – eventueel met behulp van media en literaire/theatrale/beeldende/muzikale elementen worden verteld. Aansluitend vindt er gesprek plaats, waarin vragen kunnen worden gesteld en discussie kan plaatsvinden. Het persoonlijke verhaal duurt ongeveer 30 minuten. Aansluitend duurt het nagesprek ongeveer 30 minuten, waar een een dialoog met de leerlingen over vooroordelen, racisme en antisemitisme plaatsvindt.

Doelgroep

De gastles is geschikt voor het basisonderwijs (groep 7 en 8), voortgezet onderwijs, mbo, hbo, universiteiten en themabijeenkomsten.

voor wie

Scholen
De gastlessen zijn bedoeld voor:

 • basisonderwijs vanaf groep 7 en 8. Voor de Montessori en Jenaplan scholen geldt een combinatiegroep 6/7/8.
 • Voortgezet onderwijs alle klassen
 • MBO/HBO/WO

aanvraagformulier scholen

Instellingen / overheid / bedrijven

Een persoonlijk verhaal als uitgangspunt voor een bijeenkomst is altijd mogelijk. Locatie en setting zijn flexibel. Stadsgesprekken over antisemitisme, racisme en uitsluiting werken goed wanneer een gastspreker zijn of haar persoonlijke verhaal vertelt. De verbeelding wordt getriggerd en zorgt voor empathie over het onderwerp. Een uitstekend vertrekpunt voor een nagesprek over bovengenoemde onderwerpen! Wil je daar een gespreksleider bij, is dat ook mogelijk.

aanvraagformulier instellingen/overheid/bedrijven

Bel, mail of app voor nadere informatie over inhoud en kosten:
085-2500281
info@nadeoorlog.nl
0639762378

Bestuur

Voorzitter: S. Voogt
Penningmeester: I. Vijzelman
Secretaris: C. Spanjaard

Het bestuur is onbezoldigd.

KVK en RSIN

Stichting Na de Oorlog
KvK 65569911
RSIN 856166169
IBAN: NL 22 BUNQ 2290619167
Loevesteinlaan 232
2533 BA Den Haag

Op de hoogte blijven?

Vul hier uw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrieven

  Na de Oorlog

  Ook actief op social media

  Contact

  info@nadeoorlog.nl
  085-2500281
  06-39762378

  NL95 INGB 0102 0329 98 t.n.v. stichting Na de Oorlog