Project Name

Scroll down for English translation

Aviva Witt

onderduik - concentratiekamp

Image-empty-state.png

Duur: 60 minuten
Regio: Almere, Flevoland
Vergoeding: €40,00 incl. €5,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

Aviva vertelt over haar ouders. Over hun onderduikperiode, verraad en een tragisch ongeluk met de geallieerden..

Op 22 mei 1940 trouwen Puck en Willy. Puck is christelijk en Willy is Joods. En met die combinatie was niet iedereen blij!

"Heeft ze dan helemaal niet door wat er met de Joden in Duitsland is gebeurd? Die zijn toch niet voor niets gevlucht?!
Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.
Wie trouwt er nu met een jood?!
Wie trouwt er nu met een christen?!
We onterven je."
Dit is wat Puck en Willy te horen krijgen.

Mijn oma Puck moet zich zorgen hebben gemaakt om haar Joodse man. En zichzelf. Maar ook om haar ongeboren kind.
De mensen die gemengd gehuwd waren werden met rust gelaten aan het begin van de oorlog, maar hoe lang nog?

Image-empty-state.png

Duration: 60 minutes
Region: Almere, Flevoland
Compensation: €40,00 (€5,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

Aviva talks about her parents. About their period in hiding, betrayal and a tragic accident with the Allies...

"On May 22, 1940 Puck and Willy get married. Puck is Christian and Willy is Jewish. And not everyone was happy with that combination!

"Doesn't she understand at all what happened to the Jews in Germany? They didn't flee for nothing, did they?!
Two believes on a pillow, the devil sleepsin the middle.
Who will marry a Jew?!
Who marries a Christian?' 'We will disown you."

My grandmother Puck must have been worried about her Jewish husband. And herself. But also about her unborn child.
The people with mixed marriages were left alone at the beginning of the war, but for how long?"

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2021 NA DE OORLOG