Project Name

Scroll down for English translation

Daniella Zwaaf

onderduik - verzet - concentratiekamp

OOK LIVE ONLINE GASTLES BESCHIKBAAR!

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8, voortgezet onderwijs
Regio: Noord-Holland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

Abraham Zwaaf overleeft concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De hel op aarde. Daniella's zoektocht naar wat er met haar opa is gebeurd en hoe hij Auschwitz heeft overleefd, brengt ontluisterende feiten aan het licht. En juist daar mag iedereen vragen over stellen.

"Zeg opa, wat is dat nummer op je arm?
Hm.. dat is m’n telefoonnummer.
Nou, daar geloof ik helemaal niets van.
Niet waar. Dat is niet je telefoonnummer opa. Je telefoonnummer is 446351 en dat staat daar niet!
Ja schatje, dit is mijn vorige telefoonnummer.
Ook niet handig opa…"

En op dat moment begreep ik als zevenjarige dat er iets was. Maar ik begreep ook dat ik niet verder mocht vragen. En dat vond ik heel ingewikkeld.

Daniella Zwaaf is trainer/coach en geeft zowel gastlessen op het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. Met name daar gaat zij in op de verschillende fases van genocide.

Bekijk hier de introductievideo van Daniella.

LIVE ONLINE GUEST LESSON ALSO AVAILABLE

Duration: 60 minutes
Region: Noord Holland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

Abraham Zwaaf survived concentration and destruction camp Auschwitz. Hell on earth. Daniella's search for what happened to her grandfather and how he survived Auschwitz brings shocking facts to light. And that is precisely what everyone is allowed to ask questions about.

"'Say, Grandpa, what's that number on your arm?
Hm... that's my phone number.
Well, I don't believe any of that.
No, it's not. That's not your phone number, Grandpa. Your phone number is 446351 and that's not there!
Yeah, honey, this is my previous phone number.
Also not convenient grandpa ...'

And at that moment, as a seven-year-old, I understood that there was somethingabout that number. But I also understood that I was not allowed to ask any further. And I found that very complicated.

Daniella Zwaaf is a trainer/coach and gives guest lessons in both primary and secondary education. That is where she educates on the different phases of genocide.

Watch Daniella's introductory video here.