Project Name

Scroll down for English translation

Esther Karsch-Spiro

onderduik - concentratiekamp

Image-empty-state.png

Duur: 60 minuten
Regio: Leiden, Noord-Holland
Vrijwilligersvergoeding:€35,00 incl. €10,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

Spring ik wel of spring ik niet uit die trein? Of blijf ik bij mijn vader? Mart Spiro moest dit in een paar seconden beslissen.

Mart Spiro behoort tot de allereerste groep joden die op transport wordt gesteld door de nazi's. De meisjesnaam van zijn moeder begint namelijk met een 'A'. Alhoewel zij ontheffing krijgt omdat zij haar eigen ouders moet verzorgen, moeten de vader en grootvader van Esther wel op transport. Mart wil al bij de eerste stop uit het raam springen, maar durft toch niet. Bij de tweede stop wordt hij gesmeekt om het toch niet te doen, maar de grootvader van Esther spoort Mart toch te springen. Met gevaar voor eigen leven duikt hij onder...

Image-empty-state.png

Duration: 60 minutes
Region: Leiden, Noord Holland
Volunteer compensation: €35,00 (€10,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

Am I jumping or am I not jumping out of that train? Or will I stay with my father? Mart Spiro had to decide this in a few seconds.

Mart Spiro belongs to the very first group of Jews transported by the Nazis. His mother's maiden name starts with an 'A'. Although she is given exemption because she has to take care of her own parents, Esther's father and grandfather have to be transported. Mart wants to jump out of the window at the first stop, but doesn't dare. At the second stop he is begged not to do it, but Esther's grandfather convinces Mart to jump anyway. At the risk of his own life he goes into hiding...

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2020 NA DE OORLOG