Project Name

Image-empty-state.png

Scroll down for English translation

Jessica van Leeuwen

dwangarbeid

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Noord-Brabant
Vergoeding: €40,00 incl. €5,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

Jessica vertelt hoe haar grootvader per ongeluk is verraden en gearresteerd door de Sicherheitsdienst, waarna hij dwangarbeid in Duitsland heeft verricht. Het thema is overleven. Hoe overleef je dwangarbeid in een vijandelijk land?

Plotseling zat Berta stijf overeind in bed. Ze hoorde een luide bons en een hoop geschreeuw. Het kwam van beneden. Het gebons werd luider. ‘Moeder’, zei Jenny, ‘het zijn de moffen!’ Ze kroop wat dichter tegen haar moeder aan. Met een enorme klap werd de kamerdeur opengesmeten en stormden er twee Duitse soldaten met getrokken pistolen de woonkamer in.
Een van de soldaten kwam op Berta af en rukte haar aan haar arm het bed uit. Ze gilde het uit van de pijn. De kinderen waren volledig in paniek. Hij zette zijn pistool op de linkerslaap van Berta en gebaarde met zijn hoofd naar zijn collega. De andere soldaat gaf een brul naar de kinderen. Wat hij zei konden ze niet verstaan, maar het was opeens stil. Verschrikt keken ze met grote ogen naar de soldaten.
Berta moest zichzelf dwingen om rustig te ademen, anders was ze ter plekke flauwgevallen. Ze voelde het koude staal van de loop van het pistool tegen haar slaap drukken. ‘Frau Speijer?’, blafte de soldaat haar toe. Berta knikte heel voorzichtig met haar hoofd. ‘Wo ist Ihr Mann?’ Zijn hoofd was nu heel dicht bij haar gezicht en ze kon zijn stinkadem ruiken. Onwillekeurig trok ze voorzichtig haar hoofd wat naar achteren. De greep van de Duitser werd steviger. ‘Auw’, kreunde ze zachtjes.
‘Waar is je man?’ vroeg de Duitser ditmaal in het Nederlands. Berta slikte. ‘De vogel is gevlogen’, zei ze zachtjes.

Duration: 60 minutes
Region: Noord-Brabant
Compensation: €40,00 (€5,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

Jessica tells how her grandfather was accidentally betrayed and arrested by the Sicherheitsdienst, after which he performed forced labour in Germany. The theme is survival. How do you survive forced labor in an enemy country?

"Suddenly Berta sat up in bed. She heard a loud bang and a lot of screaming. It came from downstairs. The pounding became louder. Mother,' said Jenny, 'it's the Krauts! She crawled closer to her mother. With a huge bang the room door was thrown open and two German soldiers with drawn pistols stormed into the living room.
One of the soldiers came towards Berta and pulled her out of the bed by her arm. She screamed out in pain. The childrencompletely panicked. He put his gun on Berta's left temple and gestured with his head to his colleague. The other soldierscreamed to the children. They could not understand what he said, but suddenly it was quiet. Terrified they looked at the soldiers.
Berta had to force herself to breathe regularly, otherwise, she would have fainted on the spot. She felt the cold steel of the barrel of the gun press againstthe temple of her head. Frau Speijer?', the soldier barked at her. Berta nodded her head very carefully. Wo ist Ihr Mann? His head was now very close to her face and she could smell hisstinky breath. Inadvertently she pulled her head back a bit. The grip of the German became firmer. Ouch', she groaned softly.
Where is your husband?' the German asked, this time in Dutch. Berta swallowed. The bird has flown, she said softly."