Project Name

Scroll down for English translation

Job Cohen

onderduik - concentratiekamp

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf 15 jaar in het voortgezet onderwijs
Regio: Utrecht/Noord-Holland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

"Hoe kun je bevriend blijven met iemand die jou geen onderduikplek heeft willen geven?", is een vraag die Job zijn moeder graag nog eens had gesteld.

Hetty geeft aan het begin van de oorlog les op het Joods Lyceum in Haarlem. Een Joods lyceum, één van de vele maatregelen die de nazi's hadden ingesteld. Wanneer deportaties beginnen, besluit zij onder te duiken. Op een van haar vele onderduikadressen, in Veenendaal, wordt zij gearresteerd en onder politiebegeleiding naar Amsterdam gebracht. Daar ontsnapt zij door uit de tram te springen en vlucht naar een van haar beste vriendinnen. Die vriendin - die een heel jong gezin heeft - durft haar geen onderduikplek te geven. Haar andere vriendin gelukkig wel. Toch blijft ze na de oorlog met alle twee even goed bevriend.

En dat is tekenend voor Hetty. Die tolerantie en dat loyaliteitsgevoel hebben zij en haar man op hun kinderen Job en Floris overgebracht.

De gastles is geschikt voor het voortgezet onderwijs.

De ontwikkeling van de gastles is mede mogelijk gemaakt door Maison de Bonneterie.

Duration: 60 minutes
Region: Utrecht/Noord-Holland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

"How can you remain friends with someone who did not want to give you a place to hide?" is a question Job would have liked to ask his mother again.

At the beginning of the war, Hetty teaches at the Jewish Lyceum in Haarlem. A Jewish Lyceum, one of the many measures the Nazis had put in place. When deportations started, she decided to go into hiding. At one of her many hiding addresses, in Veenendaal, she was arrested and taken under police escort to Amsterdam. There she escaped by jumping from a tram and fled to one of her best friends. This friend - who had a very young family - did not dare to give her a place to hide. Fortunately, her other friend did. Yet after the war, she remains friends with both of them equally.

And that is typical of Hetty. She and her husband passed on this tolerance and sense of loyalty to their children Job and Floris.