Project Name

Image-empty-state.png

Scroll down for English translation

John Bachrach

verzet - onderduik - concentratiekamp

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Gelderland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

“Mijn moeder Alijda leerde ons dat je altijd keuzes kunt maken en dat je ook achter je keuzes moet staan. En niet als een schaap achter andere schapen moet aanlopen”, zegt John Bachrach.

John is de zoon van verzetsstrijdster Alijda Jacobs en Simon Bachrach. Wanneer de oorlog uitbreekt, gaat zij zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor Joodse onderduikers, onder wie haar verloofde Simon en diens familie. Onderduiken is altijd beter dan je overgeven, is haar vaste overtuiging!

De oma van John en zijn tante Annie duiken onder met behulp van Alijda, maar worden toch verraden en vermoord in Sobibor. Ook haar verloofde Simon en zijn twee broers Benny en Maurits worden eerst te werk gesteld in verschillende werkkampen om op 3 oktober 1942 naar Kamp Westerbork te worden doorgestuurd.

Alijda weet intussen dat Simon in Westerbork is. Ze bedenkt een ontsnappingsplan. Alijda gaat zelf op de vrachtwagen het kamp in ‘als nieuwe secretaresse’. Het lukt haar om de broers en nog andere Joden te laten ontsnappen. Alijda en de drie broers duiken onder en zij blijft haar verzetswerk nog lang uitvoeren. In 1944 wordt Maurits bij een razzia voor de ogen van Simon doodgeschoten.

Subsidietraject gestart.

Duration: 60 minutes
Region: Gelderland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

"My mother Alijda taught us that you can always make choices and that you have to stand behind your choices. And not to follow other sheep like a sheep," says John Bachrach.

John Bachrach is the son of resistance fighter Alijda Jacobs and Simon Bachrach. When the war broke out, she risked her life to help Jewish people in hiding, including her fiancé Simon and his family. Going into hiding is always better than surrendering, is her firm belief.
John's grandmother and his aunt Annie went into hiding with Alijda's help, but were betrayed and murdered in Sobibor. Her fiancé Simon and his two brothers Benny and Maurits were also first put to work in various labour camps and then sent on to camp Westerbork on 3 October 1942.
In the meantime Alijda knew that Simon was in Westerbork. She devised an escape plan. Alijda enters the camp in a lorry 'as new secretary'. She managed to let the brothers and other Jews escape. Alijda and the three brothers went into hiding and she continued her resistance work for a long time. In 1944, Maurice was shot during a raid in front of Simon.