Project Name

Image-empty-state.png

Scroll down for English translation

John Melkman

onderduik - verzet - concentratiekamp

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Utrecht
Vergoeding:€40,00 incl. €5,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

John vertelt het verhaal van zijn ouders. Over de moed die zijn vader heeft gehad zijn vrouw op te halen in Amsterdam, onder te duiken en tegelijkertijd in het verzet te gaan.

Op 15 augustus 1942, midden in de oorlog, trouwen de ouders van John Melkman. Zijn vader Wim mag Kamp Westerbork even verlaten. In het kamp laat Wim zijn moeder Sientje achter. Het is verre van romantisch: ze moeten vroeg bij het Bevolkingsregister zijn en meer dan het tekenen van de trouwakte is het niet.

De volgende dag moet zijn vader terug naar het kamp met de trein vanaf het Amstelstation. De vrouw bij het loket weet ‘hoe laat het is’ als hij zijn kaartje naar Westerbork koopt. ‘U ziet er helemaal niet Joods uit. Als ik u was, zou ik proberen onder te duiken.’ ‘Mevrouw, dan heb ik een persoonsbewijs nodig. Een valse, waarin geen J van Jood in staat.
En dat kost minimaal 300 gulden. Ik heb maar 17 gulden’, zegt zijn vader.

Zijn vader wist ook: als ik onderduik laat ik mijn moeder in Westerbork achter. En als ik verdwijn, wordt zij gestraft met doorzending naar het concentratiekamp Auschwitz. Een groot dilemma!

Duration: 60 minutes
Region: Utrecht
Compensation: €40,00 (€5,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

John tells the story of his parents. About the courage his father had to pick up his wife in Amsterdam, go into hiding and at the same time go into resistance.

"On August 15, 1942, in the middle of the war, John Melkman's parents married. His father Wim was allowed to leave Camp Westerbork for a while.Wim leaves his mother Sientje behind. It is far from romantic: they have to be at the Registry of Births, Deaths, and Marriages early, andthey only have to sign the marriage certificate.

The next day his father has to return to the camp by train from Amstel Station. The woman at the counter knows 'what time it is' when he buys his ticket to Westerbork. ,,You don't look Jewish at all. If I were you, I would try to go into hiding." to which his father replied ,,Ma'am, I'll need proof of identity. A fake one, in which no Jew's J is in it.
And that costs at least 300 guilders. I only have 17 guilders". 

His father also knew: when I go into hiding I leave my mother behind in Westerbork. And if I disappear,they will punish me by sending her to the Auschwitz concentration camp. A big dilemma!