Project Name

Image-empty-state.png

Scroll down for English translation

David Goudsmit

onderduik - verzet - concentratiekamp

OOK LIVE ONLINE GASTLES BESCHIKBAAR!

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Noord-Holland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

David Goudsmit vertelt over zijn moeder Betty Oudkerk die als joodse kinderverzorgster in verzet kwam door talloze Joodse kinderen uit het Amsterdamse hart van het naziregime te smokkelen.

Elke dag maakt Betty Oudkerk een wandeling in de buurt. Ze neemt vijf, zes kinderen mee. Aan haar hand een kinderwagen met een pop en een echte baby er in. Op het oog leek het alsof er 10 kinderen naar buiten komen, maar ze smokkelt de helft weg. Betty werkt in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg als kinderverzorgster. Maar het moeilijkste deel van haar werk speelt zich in die Schouwburg zelf af. Daar moet ze als 18-jarige meisje talloze ouders er van overtuigen om hun eigen kind af te staan. ‘We zouden heel graag jullie kind willen helpen. We hebben geen goed gevoel over wat er in Oost-Europa gaat gebeuren. We willen de kinderen naar een veilige plek brengen bij mensen in de provincie’, zei ze dan. De meeste ouders twijfelen. Maar soms lukt het Betty om ouders te overtuigen. Zelf weet ze door haar charme en overtuigingskracht haar deportatie naar doorgangskamp Westerbork te voorkomen en gaat onderduiken.
In het kader van 75 jaar vrijheid stond er een interview met Betty in de Libelle. Tevens was David te gast bij het programma Max naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder Betty. Het hele Libelle interview en MAX aflevering zijn hieronder terug te zien.

LIVE ONLINE GUEST LESSON ALSO AVAILABLE

Duration: 60 minutes
Region: Noord-Holland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

David Goudsmit tells about his mother Betty Oudkerk who, as a Jewish child caretaker, came into resistance by smuggling countless Jewish children from the Amsterdam heart of the Nazi regime.

Every day Betty Oudkerk takes a walk in the neighborhood. She takes five, six children with her.She also takes a baby carriage with a doll and a real baby in it. At first sight it looked like 10 children are coming out, but she smuggles half of them away. Betty works in the crèche opposite the Hollandsche Schouwburg as a child caretaker. But the most difficult part of her work takes place in the Schouwburg itself. As an 18-year-old girl she has to convince countless parents to give up their own child. We would very much like to help your child. We don't have a good feeling about what is going to happen in Eastern Europe. We want to take the children to a safe place with people in the province," she said. Most parents have doubts. But sometimes Betty manages to convince parents. Thanks to her charm and persuasiveness, she knows how to prevent her deportation to Westerbork transit camp and goes into hiding.
In remembrance of 75 years of freedom, there was an interview with Betty in the Libelle. David was also a guest in the program"Time for MAX" uponthe death of his mother Betty. The entire Libelle interview and MAX episode can be seen here.