Project Name

Scroll down for English translation

Eleonoor de Boevère

onderduik - concentratiekamp

Image-empty-state.png

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Ravenstein, Noord-Brabant
Vergoeding:€40,00 incl. €5,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

Eleonoor vertelt over haar familie in WO2 en hoe deze oorlog generaties lang het leven van mensen beïnvloedt.

Aan het einde van die rij staat een man, een man die wijst met zijn hand:

Rechts of links...
Leven of dood.

Mijn oma moet naar links. Ze wordt direct na aankomst vergast en verbrand. Alleen maar omdat ze joods is.

Ondertussen zit mijn moeder veilig in Nederland bij een pleeggezin. Zonder dat ze het kan weten, is ze wees geworden. Ze weet niets van hoe slecht mensen kunnen zijn. Niets van de moord op haar moeder in Auschwitz.

“Op een dag is het groot feest. Iedereen is blij en draagt oranje kleren. De oorlog is voorbij! Maar voor mij begint de oorlog dan pas…

Niet lang daarna komen er twee grote mensen op bezoek. Ik ken ze niet, maar ik voel dat er iets niet klopt…

En dan zegt mama dat ik met deze meneer en mevrouw mee moet gaan. Omdat zij mijn echte papa en mama zijn..”

Image-empty-state.png

Duration: 60 minutes
Region: Ravenstein, Noord-Brabant
Compensation: €40,00 (€5,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

Eleonoor tells about her family in WW2 and how this war affects people's lives for generations.

"At the end of that line of people stood a man, a man pointing with his hand.

Right or left...
Life or death.

My grandmother had to go to the left. She is gassed and burned immediately upon arrival. Only because she is Jewish.

Meanwhile my mother is safe in the Netherlands with a foster family. Without her knowing it, she has become an orphan.She is unaware of how bad people can be.She is unaware of the murder of her mother in Auschwitz.

"One day there is a big party. Everyone is happy and wears orange clothes. The war is over! But for me, the warhas only just begun...

Not long after that, two adults come to visit. I don't know them, but I feel that something is not right...

And then Mom says I have to go with this gentleman and lady. Because they're my real mom and dad..."

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2021 NA DE OORLOG