Project Name

Scroll down for English translation

Fanny Bernstein

onderduik - concentratiekamp

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Zuid-Holland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

De vader van Fanny is geboren in Polen. In Wenen trouwde hij en zorgde voor een goed bestaan. Tot de Kristallnacht...

Aangekomen in Duitsland vlucht hij naar Nederland in de hoop dat hij hier zijn leven kan opbouwen. Hier wordt hij als vluchteling gezien en moet doorgangskamp Westerbork helpen bouwen, waar hij met zijn zoont Harry en zijn vrouw Pecia gevangen zit. Daar ziet hij wekelijks meerdere treinen richting het oosten rijden volgepakt met Joden, Roma en Sinti, verzetsstrijders ... Ook hij komt via Theresienstadt in Auschwitz terecht. De hel op aarde.
Hij overleeft Auschwitz en loopt de Dodenmars, krijgt twee dochters, maar de oorlog is logischerwijs nooit ver weg. Zijn hele familie is vermoord door de nazi's, waardoor Fanny haar grootouders nooit heeft gekend.
Fanny vertelt indringend over haar vader, die trouwt na de oorlog en een goed bestaan in Nederland heeft opgebouwd. Een genocide werkt echter generaties lang door...

Duration: 60 minutes
Region: Zuid-Holland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

Fanny's father was born in Poland. In Vienna he married and made a good living. Until the Kristallnacht...

Having arrived in Germany, he flees on foot to the Netherlands, hoping to build his life here. Here he is seen as a refugee and has to help build the transit camp Westerbork. There he saw several trains a week heading east, packed with Jews, Roma and Sinti, resistance fighters ... He too ended up in Auschwitz. Hell on earth.
He survived Auschwitz and walked the Death March, got two daughters, but the war was logically never far away. His whole family was murdered by the Nazis, so Fanny never knew her grandparents.
Fanny tells poignantly about her father, who married after the war and built a good life in the Netherlands. A genocide, however, works its way through generations....