Project Name

Scroll down for English translation

Judith Goudsmit

onderduik - verzet - concentratiekamp

OOK LIVE ONLINE GASTLES BESCHIKBAAR!

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Noord-Holland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

Betty Oudkerk redt 600 kinderen uit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Maar hoe kan iemand die zoveel lef heeft getoond, het zo lastig vinden om trots te zijn? Judith vertelt het spannende verhaal van haar moeder. Een kinderverzorgster in verzet! 

'Wat ben ik blij dat ik het heb overleefd’, zegt Betty Oudkerk op de 18e verjaardag van haar kleindochter. ‘Ik heb net één van mijn geredde kinderen ontmoet’.

Betty Oudkerk is kinderverzorgster in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg tijdens WO2. Ze helpt mee om zo’n 600 joodse kinderen te redden uit de handen van de nazi’s.

Wanneer de crèche wordt gesloten en Amsterdam ‘Judenrein’ wordt verklaard, besluit ze onder te duiken. Helaas wordt ze opgepakt, maar door haar moed en improvisatievermogen toch nog gered. Maar dat geldt niet voor haar andere familieleden... Zij worden vergast in vernietigingskamp Auschwitz.

Judith was te gast bij het programma M naar aanleiding van het overlijden van haar moeder Betty. Het fragment is hier terug te zien:

LIVE ONLINE GUEST LESSON ALSO AVAILABLE

Duration: 60 minutes
Region: Noord-Holland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

How can someone who has shown so much guts find it so hard to be proud of that? Judith Goudsmit tells the story of her mother Betty Oudkerk, a child caretaker in resistance!

"I'm so glad I survived,' says Betty Oudkerk on her granddaughter's 18th birthday. I have just met one of my rescued children.

Betty Oudkerk is a child caretaker in the nursery opposite the Hollandsche Schouwburg during WW2. She helps to save about 600 Jewish children from the hands of the Nazis.

When the crèche is closed and Amsterdam is declared 'Judenrein', she decides to go into hiding. Unfortunately, she is arrested, but is stillable to survive though her courage and ability to improvise. But that does not apply to her other family members... They are gassed in Auschwitz extermination camp.

Judith was a guest in program M on the occasion of the death of her mother Betty.

The fragment can be seen here:"