Project Name

Scroll down for English translation

Mel Boas

onderduik - concentratiekamp

Image-empty-state.png

Duur: 60 minuten
Regio: Zeist, Utrecht
Vrijwilligersvergoeding:€35,00 incl. €10,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

Mel Boas vertelt over zijn moeder, die Theresienstadt samen met zijn grootouders overleefde.

"Beste vrienden,

Wij gaan heden in goederenwagons op transport.
Men zei ons naar Theresienstadt.
Bericht allen namens ons hartelijk dank voor alle hulp en dingen.
Haal ons na afloop terug, als wij nog leven.

Dina"

Dina…
Dat is de naam van mijn moeder.
Mijn moeder heeft dit kaartje dus geschreven.
In de trein.
Op weg naar een concentratiekamp in Tsjechië, dat Theresienstadt heet…
En dat kaartje heeft ze uit de trein gegooid en is wonder boven wonder bezorgd bij vrienden.
Die treinen die ik op televisie had gezien.
Volgepropt met joden die werden afgevoerd naar kampen.
In zo’n trein heeft zijn moeder dus ook gezeten.

Mel Boas vertelt een verhaal over 'onderscheid'. Onderscheid tussen mensen, maar ook tussen joden zelf. Een thema wat zich goed leent om over door te praten in het nagesprek.

Image-empty-state.png

Duration: 60 minutes
Region: Zeist, Utrecht
Volunteer compensation: €35,00 (€10,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

Mel Boas tells about his mother, who survived Theresienstadt together with his grandparents.

"Dear friends, 

Today we are going to transport in freight wagons.
They told us to Theresienstadt.
Thank you all on our behalf for all the help and things.
Bring us back afterward, if we are still alive.

Dina"

Dina...
That's my mother's name.
So my mother wrote this card.
On the train.
On the way to a concentration camp in the Czech Republic, called Theresienstadt...
And she threw that ticket out of the train and it was miraculously delivered to friends.
Those trains I had seen on television.
Stuffed with Jews who were taken to camps.
So his mother was on one of those trains as well.

Mel Boas tells a story about 'distinction'. Distinction between people, but also between Jews themselves. A theme that lends itself well to talking about in the discussion.

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2020 NA DE OORLOG