Project Name

Image-empty-state.png

Scroll down for English translation

Mirjam Samson

onderduik - concentratiekamp

Duur: 60 minuten
Doelgroep: vanaf groep 7/8
Regio: Friesland
Vergoeding: €45,00 (incl. €10,00 korting particuliere donatie). Reiskosten €0,19 p/k.
Instellingen: n.o.t.k

Mirjam Samson is joods en vertelt een spannend verhaal over haar sterke oma die haar kinderen ternauwernood kon overtuigen om onder te duiken. En over haar moeder die per ongeluk achterbleef.

Dan staat de SS voor de koosjere slagerij van opa en oma. Keihard bonken ze op de luiken. Het lijkt wel alsof ze door het hout heen timmeren.

Binnen zit haar familie. Ze weten als de SS binnenkomt, dat ze gearresteerd zullen worden. Er zijn nooit genoeg losse vloerplanken om met zijn allen onder te gaan liggen.

Ze kunnen geen kant op. Niemand geeft een kik. En dan houdt het bonken op. Er wordt opgelucht adem gehaald als ze ineens gemorrel aan de deur horen… De SS probeert binnen te komen! Er gaat een ijzige kou door de kamer en iedereen houdt zijn adem in.

Maar dan klinkt er een onvervalste Amsterdamse stem van één van de overburen: ‘Die luiken van de slagerij zitten al heel lang dicht hoor, jullie hebben hen al opgehaald!’

Het blijft even stil. En dan de voetstappen van de SS die weer vertrekt.

Duration: 60 minutes
Region: Friesland
Compensation: €45,00 (including €10.00 discount private donation). Travel costs €0,19 p/km).
Institutions: to be further agreed upon

Mirjam Samson tells an exciting story about her strong grandmother who could barely convince her children to go into hiding. And about her mother who accidentally stayed behind.

"Then the SS stood in front of grandpa and grandma's kosher butcher shop. They pound hard on the shutters. It sounds like they're pounding through the wood of the shutters.

Her family is inside. They know that when the SS comes in, they will be arrested. There are never enough loose floorboards tohide under together.

There is nowhere for them to go. Nobody makes a sound. And then the pounding stops. They breathe a sigh of relief when all of a sudden they hear a murmur at the door... The SS is trying to get in! An icy cold goes through the room and everyone holds their breath.

But then an unadulterated Amsterdam voice of one of the neighbors sounds: 'Those shutters of the butcher's shop have been closed for a long time, you've alreadyarrested those people!
 
It remains silent for a moment. And then they heard the footsteps of the SS leaving again".

Inside is her family. They know that when the SS comes in, they will be arrested. There are never enough loose floorboards to lay down together.

There is no way for them to go. Nobody makes a sound. And then the pounding stops. They breathe a sigh of relief when all of a sudden they hear a murmur at the door... The SS is trying to get in! An icy cold goes through the room and everyone holds their breath.

But then an unadulterated Amsterdam voice of one of the neighbors sounds: 'Those shutters of the butcher's shop have been closed for a long time, you've already picked them up!

It remains silent for a moment. And then the footsteps of the SS leaving again".