Project Name

Scroll down for English translation

Peter Delwel

onderduik - verzet - concentratiekamp

Image-empty-state.png

Duur: 60 minuten
Regio: Rotterdam, Zuid-Holland
Vrijwilligersvergoeding:€35,00 incl. €10,00 korting st. De Grootste Familie Helpt (reiskosten €0,19 p/k)
Instellingen: n.o.t.k

Een verhaal over moed en en een grote dosis geluk. Jo en Hanna overleven beiden de oorlog.

Rotterdam, 14 mei 1940, halverwege de dag. De bombardementen beginnen en het is een hels lawaai, huizen staan in brand of er is niets meer van over. Jo is joods en woont in het centrum. Op die bewuste dag staat zij bij het Stadhuis te wachten. Als door een wonder wordt juist die plek niet geraakt.

Jo is voor niemand bang en vaak gaat zij met de trein naar Amsterdam om daar haar familie van groenten te voorzien.

Wanneer haar haar tante Vrouwtje en Oom Philip worden gedeporteerd, besluit zij met gevaar voor eigen leven voor haar nichtje Hanna te zorgen. En dan wordt er op de gebonsd... Hanna moet mee naar de Hollandsche Schouwburg om te worden gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Hanna wordt meegesmokkeld en duikt onder.

Image-empty-state.png

Duration: 60 minutes
Region: Rotterdam, Zuid-Holland
Volunteer compensation: €35,00 (€10,00 discount included by foundation De Grootste Familie Helpt, travel costs €0,19 p/km)
Institutions: to be further agreed upon

A story about courage and a big dose of happiness. Jo and Hanna both survive the war.

"Rotterdam, 14 May 1940, halfway through the day. The bombardments start and it's a hell of a noise, houses areeither on fire or there's nothing left of them. Jo is Jewish and lives in the center. On that day she is waiting at the City Hall. As if by some miracle that very place remainedunharmed by the bombing.

Jo is not afraid of anyone and often takes the train to Amsterdam to supply her family with vegetables.

When her aunt and uncle Philip are deported, she decides to take care of her niece Hanna at the risk of her own life.One day, there were some people banging on the door... Hanna has to go with them to the Hollandsche Schouwburg to be deported to Camp Westerbork. Hanna is smuggled in and goes into hiding".

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2020 NA DE OORLOG