Handreiking tegen antisemitisme

Image

Handreiking tegen antisemitisme

Op initiatief van Don Ceder van de ChristenUnie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met het CIDI en andere organisaties een handreiking antisemitisme ontwikkeld voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Deze kan helpen bij het herkennen, omgaan met en tegengaan van uitingen van antisemitisme in de klas en schoolomgeving.

Ook wij hebben ons steentje bijgedragen aan deze handreiking. Dit kan namelijk helpen bij het herkennen, omgaan met en tegengaan van uitingen van antisemitisme in de klas en schoolomgeving. Vrijdag 17 mei jl. reikte minister Mariëlle Paul deze handreiking uit aan docenten van het Amsterdams Lyceum, het Comenius Lyceum en het Ignatius Gymnasium.

Geïnteresseerd geworden in de handreiking? Via deze link kan je het tot je nemen.

Op de hoogte blijven?

Vul hier uw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrieven

  Na de Oorlog

  Ook actief op social media

  Contact

  info@nadeoorlog.nl
  085-2500281
  06-39762378

  NL95 INGB 0102 0329 98 t.n.v. stichting Na de Oorlog