In gesprek met Onderwijsminister Mariëlle Paul

Image

In gesprek met Onderwijsminister Mariëlle Paul

Afgelopen week heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden met de Minister voor het Primair en Voortgezet Onderwijs: Mariëlle Paul. Zij wilde bijna 100 gastsprekers en medewerkers een hart onder de riem wilde steken. Dit in verband met de huidige situatie die gaande is in de wereld, maar ook om haar beleid en plannen met betrekking tot Na de Oorlog wilde toelichten.

De Onderwijsminister liet meteen weten dat ze een brief heeft geschreven naar alle relevante onderwijsinstituten, zoals o.a. de PO- , VO-,  MBO Raad en de koepel van Universiteiten van Nederland. Ze heeft aandacht gevraagd naar hetgeen waar wij ons voor inzetten, namelijk het bestrijden van antisemitisme, discriminatie en racisme. Op deze manier probeert zij een licht te schijnen op hetgeen wat zich nu afspeelt in de maatschappij en hoe scholen daar het beste mee kunnen omgaan.

Het is voor Minister Paul duidelijk: de gastlessen die wij geven zijn belangrijk. De familieverhalen van onze gastsprekers moeten blijven worden doorverteld. Daarnaast (!) is het persoonlijke verhaal een middel om vervolgens gesprekken over uitsluiting, ontmenselijking en de rechtsstaat te kunnen voeren. Dit staat voor zowel de minister, als uiteraard ook voor ons, als een paal boven water.

Dit jaar, 2023, zijn we als Na de Oorlog gesteund met een mooie subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om ons werk uit te breiden en te verbeteren. Maar om dit vast te kunnen houden, dienen we een blijvend te worden ondersteund. We hopen dat de empathie die Minister Paul het hele gesprek uitstraalde ook (nog meer) resultaten oplevert. Want wij zien dat onze gastlessen, ook preventief, meer nodig zijn dan ooit.

Op de hoogte blijven?

Vul hier uw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrieven

  Na de Oorlog

  Ook actief op social media

  Contact

  info@nadeoorlog.nl
  085-2500281
  06-39762378

  NL95 INGB 0102 0329 98 t.n.v. stichting Na de Oorlog