In gesprek met Tweede Kamerleden Ellian en Segers

Image

In gesprek met Tweede Kamerleden Ellian en Segers

Zes van onze gastsprekers gingen afgelopen week online in gesprek met Ulysse Ellian (VVD) en Gert-Jan Segers (Christen-Unie). Deze Tweede Kamerleden werken aan een nieuwe nota over een effectievere aanpak van antisemitisme.

Met Ellian en Segers deelden we onze inzichten en ervaringen. Zo zijn we van mening dat de kracht van storytelling, het persoonlijke verhaal, onbetaalbaar is als het gaat om educatie en de bestrijding van antisemitisme. Door middel van het persoonlijke verhaal leren kinderen, jongeren en studenten óver en ván de Holocaust. Dat laatste doen we in het nagesprek door een link te leggen met de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen rondom antisemitisme.

Tweeledig antwoord

Op de vraag van de Tweede Kamerleden wat er voor Na de Oorlog nou echt nodig was om meer te doen aan de bestrijding van antisemitisme, was ons antwoord tweeledig. Om meer leerlingen te bereiken, is het noodzakelijk dat het aantal gastlessen structureel op korte termijn wordt verhoogd. Momenteel kan Na de Oorlog niet alle aanvragen van scholen honoreren en is er een wachtlijst aan gastsprekers die staan te trappelen dit werk te gaan doen.

Betere ondersteuning docenten

Daarnaast zijn we van mening dat toekomstige docenten beter kunnen worden ondersteund en opgeleid in het onderwijzen en bespreken van antisemitisme. Dit in combinatie met de koppeling naar het heden en de lastige thema's die dat oproept. Ook hiervoor kunnen onze gastsprekers een didactische expertise leveren.

Op de hoogte blijven?

Vul hier uw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrieven

  Na de Oorlog

  Ook actief op social media

  Contact

  info@nadeoorlog.nl
  085-2500281
  06-39762378

  NL95 INGB 0102 0329 98 t.n.v. stichting Na de Oorlog