waarom een gastspreker in de klas?

Een gastspreker vertelt zijn persoonlijke verhaal aan leerlingen op scholen en aan volwassenen, zoals ouders, bij instellingen of bedrijven. De impact van een persoonlijk verhaal, dat live wordt verteld, is een onmisbare aanvulling op de geschiedenismethode. Interactie en dialoog met de kijker/luisteraar is daarbij de leidraad. Maar we willen ook verrassen, emotioneren, schuren, verbinden of wakker schudden en anderen aan het denken zetten. De intentie van de gastspreker is om de aanwezigen zelfstandig te laten denken over o.a. oorlog, vooroordelen, racisme en antisemitisme. We zoeken bij elke aanvraag de juiste gastspreker!

Quote

‘Ik vind het moeilijk om de geschiedenis van de Holocaust te vertellen. Ik zie dat een flink aantal kinderen zich er weinig bij kan voorstellen. Deels omdat grootouders er niet meer zijn en er weinig tot niets meer wordt verteld. Maar ook bij de kinderen met andere culturele achtergronden zie ik dat de WOII en de Holocaust weinig zegt.’

Oplossing

Een gastspreker die een persoonlijk verhaal vertelt van zijn of haar familie die WO2 of een andere genocide heeft meegemaakt, maakt de geschiedenis levend. In het nagesprek met de gastspreker vindt er ook nog de nodige interactie met de leerlingen plaats.

Quote

Ik merk als docent dat ik het soms lastig vind om het Midden-Oosten conflict te behandelen. De emoties onder mijn leerlingen uit vmbo 3 en havo 3 lopen soms hoog op en de nuancering is af en toe ver te zoeken. Ik wil graag een open discussie voeren met mijn leerlingen, maar hoe?

Oplossing

Wij hebben een project in ons aanbod waarin twee jonge docenten (Joods en islamitisch) gezamenlijk in drie blokuren de geschiedenis van WOII en het Midden-Oosten behandelen. De verbanden die zij leggen i.r.t. hun persoonlijke verhalen maken dat een open discussie mogelijk wordt in de klas.

Waar bestaat de gastles uit?

De gastles is een persoonlijk verhaal en kan – al naar gelang de keuze van de gastspreker – eventueel met behulp van media en literaire/theatrale/beeldende/muzikale elementen worden verteld. Aansluitend vindt er gesprek plaats, waarin vragen kunnen worden gesteld en discussie kan plaatsvinden. Het persoonlijke verhaal duurt ongeveer 30 minuten. Aansluitend duurt het nagesprek ongeveer 30 minuten, waar een een dialoog met de leerlingen over vooroordelen, racisme en antisemitisme plaatsvindt.

Doelgroep

De gastles is geschikt voor het basisonderwijs (groep 7 en 8), voortgezet onderwijs, mbo, hbo, universiteiten en themabijeenkomsten.

voor wie

Scholen

De gastlessen zijn bedoeld voor:

  • basisonderwijs vanaf groep 7 en 8. Voor de Montessori en Jenaplan scholen geldt een combinatiegroep 6/7/8.

  • Voortgezet onderwijs alle klassen

  • MBO/HBO/WO

Instellingen / overheid / bedrijven

Een persoonlijk verhaal als uitgangspunt voor een bijeenkomst is altijd mogelijk. Locatie en setting zijn flexibel. Stadsgesprekken over antisemitisme, racisme en uitsluiting werken goed wanneer een gastspreker zijn of haar persoonlijke verhaal vertelt. De verbeelding wordt getriggerd en zorgt voor empathie over het onderwerp. Een uitstekend vertrekpunt voor een nagesprek over bovengenoemde onderwerpen! Wil je daar een gespreksleider bij, is dat ook mogelijk.

Bel, mail of app voor nadere informatie over inhoud en kosten:

tel: 085-2500281 / 06 39762378  -    info@nadeoorlog.nl

 

Ik word gastspreker

Zo werkt het

Je neemt telefonisch, per mail of via WhatsApp contact met ons op.

Je krijgt globale informatie. De bijdrage van NA DE OORLOG en ook jouw bijdrage in het geheel komt aan bod. Is er een klik, dan maken we een afspraak.

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, vertellen wij uitgebreid hoe het verder gaat en vertel jij je persoonlijke verhaal. Als er een match is…

Dan ga jij gezamenlijk met de coach je verhaal in vorm, beeld en tekst ontwikkelen. Hierbij wordt het centrale thema gezocht, dat als leidraad in je verhaal en het nagesprek dient.

Wanneer dit klaar is, ga je repeteren met onze onze coach en krijg je ondersteuning in het voeren van een groepsgesprek / discussie.

Vervolgens wordt er lesmateriaal, flyer  en een poster ontwikkeld en ga je een of meerdere try-outs doen.

Aan het werk! Op basis van een vrijwilligersovereenkomst en een VOG ga je een x-aantal gastlessen geven op scholen en  openbare bijeenkomsten in de stad/regio waar jij woont. Er staat een vrijwilligersvergoeding  en reiskosten tegenover.

onze medewerkers

Anne-Maria van Hilst

Anne-Maria van Hilst studeerde geschiedenis en Hebreeuws aan de UvA. Sinds 2017 is Anne-Maria co-hoofd onderwijs bij de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Voor NA DE OORLOG begeleidt zij individuele gastsprekers bij het gesprek met de leerlingen na hun persoonlijke verhaal. Zij is al jaren actief in de interreligieuze wereld, waardoor ze ervaring heeft met het voeren van lastige gesprekken.

Yoni Serlie

Yoni Itai Serlie studeerde in 2011 af als uitvoerend danser aan Codarts. Daarna heeft hij de opleiding docent/regisseur gedaan aan de Toneelacademie Maastricht. Zijn werk is multidisciplinair, waarbij de maatschappij centrale rol speelt. Voor Theater Na De Dam heeft hij een voorstelling gemaakt, dat is gebaseerd op interviews van overlevenden. Zijn Joodse achtergrond speelt altijd een rol in zijn voorstellingen en presentaties.  

Jelle Zijlstra

Jelle Zijlstra studeerde af als theaterdocent en theatermaker aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Zijn werk is maatschappijkritisch maar bovenal een onderzoek naar menselijk gedrag in verschillende omstandigheden. Jelle maakte o.a. voorstellingen voor Theater na de Dam, gebaseerd op interviews met mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Deze ervaring neemt hij mee in zijn werk voor NA DE OORLOG.

Noël

van Rens

Noël van Rens studeerde politicologie, filosophie, psychologie en filmwetenschappen. Maar uiteindelijk werd niet filmwetenschap, maar het eigenhandig filmen, knippen en plakken van beeld en geluid zijn grote passie. En dan wel graag over onderwerpen die ertoe doen. In een vorm die de waan van de dag kan doorstaan. Noël werkt voornamelijk voor de publieke omroep, maar ook  vanuit zichzelf, als regisseur en cameraman. NA DE OORLOG is een plek waar hij zijn betrokkenheid en vakmanschap met liefde inzet.  

Sara-Joan

van der Kallen

Sara-Joan van der Kallen studeerde in 1990 af aan de Academie voor Drama (nu Fontys Docent Theater). Sinds 1998 treedt zij op met verhalen vertellen, onder andere Indonesische sprookjes.

Het verhaal staat centraal in haar werk als docent en regisseur. Zij heeft op basis van storytelling voorstellingen gemaakt met internationals in samenwerking met Parktheater Eindhoven. Haar Indische achtergrond komt goed van pas in het werken en coachen van gastsprekers van

NA DE OORLOG.

Floor

van Lunen

Floor  van Lunen studeert werktuigbouwkunde in Delft en maakt onze facturen. Dat doet ze razendsnel en altijd even goedgehumeurd. 

Maaike 

de Kleijn

Maaike de Kleijn studeert publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als bevlogen publiekshistorica in de dop is zij continu op zoek naar manieren om haar eigen passie voor geschiedenis te delen met een breder publiek. Het vertellen van betekenisvolle verhalen over het verleden is wat haar drijft, maar ook voor een leuk historisch feitje kun je altijd bij haar terecht. Voor NA DE OORLOG verzorgt zij de marketing en communicatie, waarin ze haar liefde voor geschiedenis en taal kan combineren.

 

Wat moet je kunnen?

Als naoorlogse generatie een geschiedenis hebben in relatie tot WO2 (o.a. Joods, Indisch, verzet, Roma en Sinti, NSB) of een andere genocide.

Niet bang zijn om in het openbaar te spreken voor groepen. Ervaring is niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen!

Hart voor kinderen, jongeren en onderwijs hebben!

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

Bestuur

Voorzitter: S. Voogt

Penningmeester: I. Vijzelman

Secretaris: J. Vincent

Raadgevers:

J. Cohen

© 2020 NA DE OORLOG