Over ons

NA DE OORLOG is een stichting. Zowel gastsprekers als bestuur werken volledig vrijwillig. Betaalde krachten worden alleen freelance ingehuurd, zoals coaches, vormgever enz.

Het ontstaan
 

Kun je door middel van een persoonlijk verhaal de emotie en de verbeelding triggeren van je leerlingen? En daarbij het mechanisme van een genocide ontleden om datzelfde publiek inzicht te geven in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen?

En kunnen hun (klein)kinderen, de naoorlogse generatie, dezelfde emotie en verbeelding bij leerlingen teweegbrengen als ooggetuigen? Dit waren de eerste twee vragen die wij onszelf stelden toen een ooggetuige van de Holocaust aangaf, dat zij over niet al te lange tijd fysiek en mentaal niet meer in staat zou zijn om het persoonlijke verhaal op scholen of herdenkingen te vertellen. Of er simpelweg niet meer zou zijn.

Als je diezelfde vragen aan de scholen stelt, dan wordt er volmondig 'ja' gezegd. Genocides zoals de Holocaust, antisemitisme, racisme, migratie en andere mechanismen staan in de lesmethodes en er is behoefte aan mensen die de verbeelding kunnen triggeren en de emotie kunnen laten invoelen; alsof je er bij wijze van spreken naast staat. Maar die scholen zijn ook geprofessionaliseerd. De eisen om leerkracht of leraar te worden zijn verhoogd en kinderen zijn door sociale media beïnvloed in hun wijze van leren. En niet te vergeten, hoe betrekken wij die ouders hierbij? Ook zij hebben WO2 niet meegemaakt, maar soms wel een andere oorlog of genocide.

Vraag je het aan de naoorlogse generatie zelf, dan antwoorden zij ook bevestigend. Zij voelen het vaak als hun plicht om het verhaal van hun naaste familie door te vertellen. Sterker nog: ze hebben een uitgesproken drive om dit te doen. Zeker gezien de opkomst van antisemitisme, uitsluiting, racisme en niet te vergeten de polarisatie van de samenleving.

 

Diezelfde gastspreker wil uiteraard ook persoonlijke groei doormaken. Welk concept past daar dan bij? Een persoonlijk verhaal moet empathie en verbeelding oproepen. Mede daardoor ontwikkelen wij gastlessen onder professionele begeleiding in nauwe samenwerking met de gastspreker om hun verhaal in vorm, tekst en beeld tot stand te brengen. Ook het leren voeren van een professioneel nagesprek wordt begeleid door een coach. Om aan de huidige standaard van het onderwijs te voldoen duurt zo'n opleidingstraject enkele maanden.

 

Daarnaast zijn wij actief met projecten tegen antisemitisme zoals 'Fittie of mattie?'. Projecten waarin langdurig contact is met leerlingen en docenten. Uit ervaring weten we dat dit werkt. 

 

NA DE OORLOG heeft geen politiek of religieus doel.

 

Als wij naar de wereld om ons heen kijken, zijn momenteel de termen polarisatie, antisemitisme en racisme van toepassing. In onze visie helpt de kracht van het persoonlijke verhaal om deze polarisatie tegen te gaan en meer begrip en inleving te kweken voor mensen die anders denken dan jijzelf.

Visie

Missie

Ons doel is om d.m.v. persoonlijke verhalen over genocides antisemitisme, racisme en discriminatie aan de orde te stellen. Denken en handelen vanuit het belang van het onderwijs is het uitgangspunt om het persoonlijke verhaal vorm te geven. Een combinatie van ‘kijken naar’, ‘zelf doen’ en ‘reflecteren op’ vormt de basis voor al onze activiteiten.

ONGEVEER

2.000

GASTLESSEN

BEREIK

42.000

LEERLINGEN

ER ZIJN

576.336

LEERLINGEN

Het nut en de noodzaak in cijfers

Naar schatting worden er in Nederland door merendeels eerste generatie gastsprekers ongeveer 2000 gastlessen over WO2 gegeven. Hiermee worden ruim 42.000 leerlingen bereikt. Er bevinden zich in Nederland volgens de cijfers van het CBS 576.336 leerlingen in leerjaar 7 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs. 

Werk aan de winkel dus voor de naoorlogse generatie van NA DE OORLOG! 

Partners en fondsen

 

Doneren

DRAAG JIJ NA DE OORLOG OOK EEN WARM HART TOE?

 DOE DAN NU EEN DONATIE!

Gelieve het bedrag over te maken naar 

NL22BUNQ2290619167

T.A.V. Stichting Na de Oorlog

RSIN: 856166169

Voor de donatie ontvangen wij tevens graag de volgende gegevens:

 

Vacatures

mei 2020

Vacature: bemiddelaar gastlessen!

Wil jij je ook inzetten tegen het toenemende antisemitisme? NA DE OORLOG, Landelijk Centrum voor Naoorlogse Gastsprekers, zoekt een PR medewerker  online communicatie. Werken vanuit huis is mogelijk en vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Informatie: info@nadeoorlog.nl of 085 2500281.

 
 

Onze medewerkers en vrijwilligers:
Mariette Berbee - Theatercoach

Anne-Maria van Hilst- Coach

Sara-Joan van der Kallen - Theatercoach

Annelies Kuijper - Bemiddelaar

Deborah Lens - Founder

Romee Linnekamp - Communicatie

Floor van Lunen - Financiën

Anna Noordeloos - Bemiddelaar

Leslie Oostveen - Bemiddelaar

Noël  van Rens - Filmmaker

Yoni Serlie - Theatercoach

Hanna Timmers - Theatercoach

Lion Tokkie - Onderzoeker

Vectorific Design - (digitale) Vormgeving

Stella Voogt - Verkoop

Jelle Zijlstra - Theatercoach

Nieuwsbrief

  • icoon_youtube wit
  • icoon_twitter wit
  • icoon_facebook wit
  • icoon_linkedin wit

NA DE OORLOG      info@nadeoorlog.nl   Tel: 085-2500281 / 06-39762378 

© 2020 NA DE OORLOG