Donatie Mondriaan Fonds in samenwerking met Anne Frank Huis


Het Mondriaan Fonds heeft een donatie gedaan voor training op het nagesprek. Bij NA DE OORLOG is het belangrijk om niet enkel ons eigen verhaal te doen, maar om juist ook het gesprek aan te gaan met de groep en een link te leggen met het heden. In samenwerking met het Anne Frank Huis gaan wij onze gastsprekers hier nóg beter voor opleiden. Door een goed nagesprek komen gastspreker en klas dichterbij elkaar en is er ruimte om ook thema's uit hun eigen belevingswereld te bespreken.

13 keer bekeken