Gastspreker Erwin Brugmans overleden


Met ongeloof en grote schrok kwam bij ons het bericht binnen dat Erwin in zijn slaap in de nacht van 10 op 11 december jl. is overleden. Erwin moest twee gastlessen geven en kwam niet op de afgesproken tijd op het Nicolaaslyceum in Amsterdam aan. Dat was ongebruikelijk voor hem.


Erwin Brugmans behoorde tot de eerste groep gastsprekers die wij hebben opgeleid. De wijze waarop hij met leerlingen hun reis naar Auschwitz voorbereidde was bijzonder. Leerlingen legden een steentje bij Blok 10, de barak van Mengele waar zijn moeder had gezeten. Ook de verbinding die hij kon leggen tussen tussen joden en moslims op islamitische scholen in Nederland paste in de levensvisie van Erwin. Hij was daar ieder jaar een graag geziene en terugkerende gastspreker. Erwin laat bij een leegte achter bij Na de Oorlog en onze gastsprekers. Zijn positieve inbreng zullen wij ongelofelijk missen.


https://jonet.nl/erwin-brugmans-70-de-bruggenbouwer-van-sjoel-west-in-memoriam/


Guest speaker Erwin Brugmans deceased

With disbelief and great shock we received the message that Erwin died in his sleep in the night of December 10 to 11. Erwin had to give two guest lessons and did not arrive at the Nicolaaslyceum in Amsterdam at the agreed time. That was unusual for him.


Erwin Brugmans belonged to the first group of guest speakers we trained. The way in which he and his students prepared their trip to Auschwitz was special. Pupils did their bit at Block 10, Mengele's barracks where his mother had been. The connection he was able to make between Jews and Muslims in Islamic schools in the Netherlands also fitted in with Erwin's vision of life. Every year he was a welcome and returning guest speaker there. Erwin leaves a void with Na Na War and our guest speakers. We will incredibly miss his positive contribution.


https://jonet.nl/erwin-brugmans-70-de-bruggenbouwer-van-sjoel-west-in-memoriam/


164 keer bekeken