Ik wil een project

lettersFittieofmattie.png

'Eigenlijk zou iedere school dit project tegen antisemitisme moeten krijgen',

zei een geschiedenisdocent van het IJburgcollege in Amsterdam.

bdm-20190308-0045.jpg

Hun persoonlijke verhalen nemen zij ook mee in de lessen, evenals de rol van de media en de daarbij behorende beeldvorming. Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van antisemitisme, racisme en discriminatie. Maar ook het bevorderen van burgerschap, verdraagzaamheid, inzicht in de rechtsstaat en respect voor de democratie.

Zij werken met een tijdlijn in de vorm van een Prezi die de hele geschiedenis vanaf het begin van de jaartelling vertelt. Op basis van hun jarenlange ervaring voor de klas wordt deze inhoud continue geactualiseerd. De inhoud van de lessen is ontwikkeld door Jacquelien Vroemen van  Meelicht. Iedere les vindt er kennisoverdracht plaats en is er ruimte voor discussie.  De thema's die aan de orde komen zijn: vooroordelen, discriminatie (het maken van onderscheid tussen groepen), antisemitisme, islamofobie, acceptatie & respect en samenleving & maatschappij.

bdm-20190308-0189.jpg

Wil jij praktische hulp als docent om het Midden-Oosten conflict te behandelen in de klas? Dan is dit project een oplossing. Dit project zet twee ervaren jonge docenten (Joods en islamitisch) voor de klas om in zes tot acht uur het Midden-Oosten conflict vanuit elkaars perspectief te behandelen. Kamal en Baruch zijn vrienden, maar dat betekent niet dat zij het altijd voor 100% met elkaar eens zijn. Wel kunnen zij met respect naar elkaars standpunten luisteren.

bdm-20190308-0063.jpg
vfonds.png
Fonds-1818.png

Baruch en Kamal zijn zo goed op elkaar ingespeeld, omdat ze al jaren met elkaar samenwerken. Hierdoor ontstaat een open sfeer, waardoor een goede discussie mogelijk is. 

  • Doelgroep: voortgezet onderwijs, MBO, (primair onderwijs in overleg)

  • Duur:  zes tot acht uur, in overleg.

  • Plaats: Nederland 

  • Kosten: €200,00 per klas, ex. reiskosten. Dit is inclusief subsidie van het Vfonds en Fonds 1818 in het werkgebied van Fonds 1818. Voor overige scholen buiten het werkgebied geldt een ander bedrag.

  • Tip: bij diverse gemeenten kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van burgerschap en veiligheid.