Subsidieverlening van 200.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap!

Image

Subsidieverlening van 200.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap!

Geweldig nieuws! Dankzij een verlening van een subsidie van 200.000 euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen wij dit jaar (2023) ons nog harder maken om antisemitisme en discriminatie te bestrijden. Dit bedrag investeren wij in de opleiding van 25 nieuwe gastsprekers zodat het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, en specifiek de Holocaust, zowel kwalitatief als kwantitatief toeneemt.

Vandaag, woensdag 3 mei 2023, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een kamerbrief uitgestuurd waarin o.a. wordt gepleit voor een betere educatie voor antisemitisme. Zij maken kenbaar dat het hard nodig is om een vuist te maken tegen elke vorm van antisemitisme en daarmee ook andere vormen van discriminatie. En door de gegeven steun aan ons laten zij blijken dat daden meer zeggen dan alleen woorden.

In tijden waarin de Holocaust ontkend wordt en antisemitisme aangehangen worden door popidolen zoals Kanye West, leveren wij als stichting bijdrage om juist de kennis m.b.t. deze onderwerpen op te krikken. Daarnaast dragen onze gastlessen ook bij aan het herkennen en bestrijden van antisemitisme en nog breder bij racisme en discriminatie in zijn algemeenheid. Wij maken deze thema’s bespreekbaar op manieren waarin leraren ondersteuning in vinden en blijven dit graag uitbreiden.

Voor dit jaar (2023) staan er ruim duizend gastlessen gepland op basis- en middelbare scholen door heel Nederland. Door een tekort aan gastsprekers hebben wij daarentegen vaak aanvragen moeten afwijzen, maar daar brengen wij volgend seizoen verandering in! De subsidie maakt het mogelijk om jaarlijks ongeveer 600 extra gastlessen te genereren. Een fantastisch vooruitzicht.

Op de hoogte blijven?

Vul hier uw gegevens in en ontvang onze nieuwsbrieven

  Na de Oorlog

  Ook actief op social media

  Contact

  info@nadeoorlog.nl
  085-2500281
  06-39762378

  NL95 INGB 0102 0329 98 t.n.v. stichting Na de Oorlog