De vijf vragen aan coördinator Wil Allebes

Iedere gastspreker van Na de Oorlog wordt gekoppeld aan een coördinator, die het contact met de scholen en docenten onderhoudt en de afspraken inplant. Een van hen is Wil Allebes. Voor zijn werk bij ons was Wil, als Medisch Immunoloog, leidinggevende op een laboratorium aan het Radboud UMC in Nijmegen. Hij hield zich daar bezig met transplantaties, zoals stamcel- en niertransplantaties. Totaal iets anders dan hetgeen waar hij zich nu voor Na de Oorlog mee bezig houdt. Het is een verschil van dag en nacht, maar dat vindt Wil juist leuk. Bij onze stichting is hij in een “warm bad” terechtgekomen.

Subsidieverlening van 200.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap!

Geweldig nieuws! Dankzij een verlening van een subsidie van 200.000 euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen wij dit jaar (2023) ons nog harder maken om antisemitisme en discriminatie te bestrijden. Dit bedrag investeren wij in de opleiding van 25 nieuwe gastsprekers zodat het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, en specifiek de Holocaust, zowel kwalitatief als kwantitatief toeneemt.