Subsidieverlening van 200.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap!

Geweldig nieuws! Dankzij een verlening van een subsidie van 200.000 euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen wij dit jaar (2023) ons nog harder maken om antisemitisme en discriminatie te bestrijden. Dit bedrag investeren wij in de opleiding van 25 nieuwe gastsprekers zodat het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog, en specifiek de Holocaust, zowel kwalitatief als kwantitatief toeneemt.

Dankbaar voor de Tobias en Nettie van Blankenstein Stichting

“Dit is precies wat mijn ouders gewild zouden hebben”, schreef Hubert van Blankenstein aan ons. Hij doelt hiermee op de donatie van €5000,- die hij aan onze stichting heeft gedaan. Zijn ouders, Tobias en Nettie van Blankenstein, werden ook na de oorlog opgezadeld met tal van problemen door de overheid. Het antisemitisme tierde immers welig en was niet opeens verdwenen door de bevrijding. Door middel van de naar hen vernoemde stichting die o.a. Hubert heeft opgericht, steunen zij initiatieven die antisemitisme en discriminatie tegengaan.